Arogya by Chaula Kuruwa in Gujarati Health PDF

આરોગ્ય.....

by Chaula Kuruwa in Gujarati Health

પાણી..... આરોગ્ય માટે પાણી બહુજ જરૂરી છે… પાણી માત્ર પીણું નહિ પણ ખોરાક પણ છે. દિવસમાં ૬ થી ૮ ગ્લાસ પાણી અવશ્ય પીઓ. સ્વછ પાણી અથવા ઉકાળેલું પાણી પીવાનો અlગ્રહ રાખો. સવારના ૧ ...Read More