નિજાનંદ - મનસ્વીની ચાહત

by Shefali Verified icon in Gujarati Short Stories

નિજાનંદ - મનસ્વીની ચાહત પ્રસ્તાવના આ મનસ્વીની ચાહત વાર્તા વાંચી રહેલ દરેકે દરેક મનસ્વીઓને અર્પણ કે જેમણે આખી જિંદગી પોતાનું વિચાર્યા વગર નિસ્વાર્થ ભાવથી આખી જિંદગી પરિવાર અને સ્વજનો માટેજ જીવી. પોતાના સપનાઓ સામુ જોયું પણ નહીં અને દરેક ...Read More