હવે શબ્દોનો સહારો મળ્યો ..

by Shefali Matrubharti Verified in Gujarati Poems

હવે શબ્દોનો સહારો મળ્યો... આમતો હું લેખક કે કવિયત્રી નથી. હમણાં થોડા સમયથી જ લેખન પ્રવૃતિ તરફ વળી છું. મને લાગે છે કે લખવાનું શરુ કર્યા પછી મને જીવનમાં એક નવી રાહ મળી છે ! ઝાંઝવાના નીરને પામવા દોડતી ...Read More