રહસ્યમય ટેનામેન્ટ - એક સત્ય ઘટના

by DharmRaj A. Pradhan Aghori in Gujarati Horror Stories

પ્રસ્તાવનામારું નામ ધર્મરાજ અમ્રુતભાઈ પ્રધાન છે. હું અમદાવાદનો રહેવાસી છું. આજે 21 ફેબ્રુઆરી 2019 એ માતરુંભારતી એપ્લીકેશનમાં મારી એક છોકરી સાથે વાત થઈ.. જેમનું નામ Anika છે એંડ એમની ઉમર 22 વર્ષ છે. તે માતરુંભારતી એપ્લીકેશનમાં લેખક હોવા સાથે ...Read More