અંધારી રાતના મુસાફરો - એક સત્ય ઘટના

by DharmRaj A. Pradhan Aghori in Gujarati Horror Stories

આજે 05-માર્ચ-2019 8:55am એ હું આ ન્યુ સ્ટોરી લખવાની✍️ શરૂઆત કરું છું. _પ્રસ્તાવના_ મારી પહેલી સ્ટોરી 'રહસ્યમય ટેનામેન્ટ-એક સત્ય ઘટના' ને વાચકમિત્રો દ્વારા સારો એવો પ્રતિભાવ મળી રહ્યો છે તે બદલ હું આપ સૌનો આભારી ...Read More