રૂહ સાથે ઈશ્ક રિટર્ન - 11

by Disha Verified icon in Gujarati Horror Stories

રૂહ સાથે ઈશ્ક રિટર્ન:-ભાગ 11 રાત કલી એક ખ્વાબ મેં આઈ ઔર ગલે કા હાર હુઈ.. સુબાહ કો હમ નીંદ સે જાગે આંખ ઉનહીં સે ચાર હુઈ.. સવારે કબીરની આંખ ખુલી ત્યારે નવ વાગી ચુક્યાં ...Read More