રૂહ સાથે ઈશ્ક રિટર્ન 17

by Disha Verified icon in Gujarati Horror Stories

રૂહ સાથે ઈશ્ક રિટર્ન:-ભાગ 17 કબીરની રાધા સાથેની મુલાકાતનો સિલસિલો ચાલુ થયાં બાદ એનાં વર્તન અને વ્યવહારમાં આવેલો ફરક જીવાકાકાની અનુભવી આંખોથી વધુ સમય છૂપો ના રહી શક્યો..આ ઉપરાંત બીજી બે-ત્રણ બાબતો પણ એ તરફ ઈશારો કરી રહી ...Read More