રૂહ સાથે ઈશ્ક રિટર્ન 24

by Disha Verified icon in Gujarati Horror Stories

રૂહ સાથે ઈશ્ક રિટર્ન:-ભાગ 24 કબીરનાં મગજમાં અત્યારે જેનો ચહેરો આવ્યો એ બીજું કોઈ નહીં પણ જીવાકાકા ની પુત્રવધુ અને બંસીની પત્ની કંચન હતી..કબીર જ્યારે ઠાકુર પ્રતાપસિંહ ની કોઠી પર ગયો હતો ત્યારે કંચન એની તરફ દયાભરી નજરે ...Read More