અધુરી તરસ - ભાગ 2 (સમાજ ના કુરિવાજ ને ઉઘાડો પાડતી વાર્તા)

by Shaimee oza Lafj Matrubharti Verified in Gujarati Horror Stories

અધુરી તરસ ભાગ 2 જયારે જીવતાં ઈચ્છા પુરી ન થાય,ત્યારે માણસ નો આત્મા પોતાની અધુરી ઝંખના પુરી કરે છે, અને આત્મા ને મોક્ષ મળતો નથી,અને તે પોતાની અધુરી ઇચ્છા ને પુરી કરવા ...Read More