સફર ( એક અજાણી મંજિલની ) -12

by Ishan shah Matrubharti Verified in Gujarati Adventure Stories

( આપને અગાઉ જોયુ એમ પોલ સાથે થયેલા ભયંકર અનુભવ પછી લક્ષ્ય અને એના સાથીદારો હિંમત રાખીને આગળ વધે છે , તેઓ ⭕ વાળા નિશાન વાળી જગ્યાએ પહોંચી જાય છે અને માઈકલ અને એના સાથીદારોની રાહ જોતા ત્યાં બેસે ...Read More