પ્રેમ વાસના - પ્રકરણ - 19

by Dakshesh Inamdar Matrubharti Verified in Gujarati Horror Stories

પ્રકરણ - 19 પ્રેમ વાસના વૈભવીની મંમીએ જોયું કે લાઇટો ગઇ છે. રૂમની બારીઓ ખોલી નાંખી મચ્છરદાની બાંધી રાખી. એ બેડ પાસે આવ્યાં તો એમણે વૈભવીને કણસતી જોઇ એ બોલી રહી હતી કે ના મને ના અડ છોડ ...Read More