lgnaadhi afair by Komal Mankar in Marathi Short Stories PDF

लग्नाआधीच अफेर्स

by Komal Mankar in Marathi Short Stories

पहाटे तो तिच्या खूप आधी उठला होता . कॉफीचा दरवळ घरभर पसरला होता .भांडण म्हणजे आपल्या जीवनप्रवासात काल्पनिक असा एक मैलाचा दगडच असतो . आपण भांडण करून सहज तर मोकळे होवू शकत नाही . एकतर खोल चिंतनात बुडून जातो ...Read More