Khoufnak Game - 9 - 1 by Vrajlal Joshi in Gujarati Horror Stories PDF

ખોફનાક ગેમ - 9 - 1

by Vrajlal Joshi Verified icon in Gujarati Horror Stories

વિનય પોતાની રિર્વોલ્વરને તે જાનવર સામે તાકી ઊભો રહ્યો. પ્રલય, વિનય અને કદમની ધડકનો તેજ થઇ ગઇ. “મારી જિંદગીમાં આવું જાનવર અને માણસનું કોમ્બાઇનિંગ જોયું નથી...સાલ્લુ માણસ છે, તેવું વિચારીએ તો જાનવર લાગે છે, અને જાનવર વિચારીએ તો માણસ લાગે છે...” ...Read More