ગર્ભાશયની સમસ્યા : આજની મહિલાઓનો ગંભીર પ્રશ્ન

by Darshini Vashi in Gujarati Health

'અરે બેન, સાંભળ્યું કે પેલી સરિતાની વહુનું ગઈકાલે ઓપરેશન કરીને ગર્ભાશય કાઢી નાખ્યું!' 'અરે બાપરે, શું વાત કરે છે એ તો હજી માંડ 40 એ પહોંચી છે આટલી વયમાં આવું ઓપરેશન?' બીજો સંવાદ 'મંજરી તું દેખાઈ તો ફિટ એન્ડ ...Read More