અંગત ડાયરી - સંખ્યારેખા

by Kamlesh K Joshi Matrubharti Verified in Gujarati Philosophy

અંગત ડાયરી શીર્ષક : સંખ્યા રેખા અને લીંબુ ચમચીલેખક : કમલેશ જોષીઓલ ઈઝ વેલગણિતમાં એક સંખ્યારેખા ભણવામાં આવતી. બંને બાજુ તીર વાળી એક લીટી પર વચ્ચે શૂન્ય લખી ...Read More