પ્રેમલગ્નને વિધવા : એક અભિશાપ : 3 - છેલ્લો ભાગ

by VANDE MATARAM Matrubharti Verified in Gujarati Women Focused

પ્રેમલગ્નને વિધવા:એક અભિશાપ:3 આ વાતના અઠવાડિયા પછી ફરી એક વાર સૂરજ આવ્યો સ્વાતિ એ તેને આવકાર આપ્યો. સ્વાતિ સૂરજની વાત ભૂલી પણ ગયેલો કેમકે કેમ સૂરજની વાત પોતાના મગજ પર લીધ વગર જ પોતાના કામમાં પોતાની દીકરીમાં ખોવાઈ ગઈ. ...Read More