અંગત ડાયરી - શબ્દો, સંસ્કૃતિ અને આપણે

by Kamlesh K Joshi Verified icon in Gujarati Philosophy

અંગત ડાયરી ============શીર્ષક : શબ્દો, સંસ્કૃતિ અને આપણે..લેખક : કમલેશ જોષીઓલ ઈઝ વેલકહેવાય છે કે આપણા દેશમાં એક સમય હતો જયારે લોકો શબ્દોની ઉપાસના કરતા, શબ્દની સાર્થકતા માટે પોતાનું આખે-આખુ જીવન ખપાવી દેતા. જેમ કે યુધિષ્ઠિર સત્યના ઉપાસક હતા, ...Read More