દીકરાની આશા (દેવું કરી વિદેશ મોકલેલા એક માતા પિતાની હૃદયસ્પર્શી વાર્તા)

by Nirav Patel SHYAM Verified icon in Gujarati Social Stories

"દીકરાની આશા" (દેવું કરી વિદેશ મોકલેલા એક માતા પિતાની હૃદયસ્પર્શી વાર્તા)નીરવ પટેલ "શ્યામ"દીકરાને ભણવા માટે શહેર મોકલ્યો, બાપ બિચારો કાળી મજૂરી કરીને જીવન કાઢે પણ પોતે જોયેલા દિવસો દીકરાના ભાગે ના આવે એ માટે ગમે તેમ કરી તેને ભણાવી ...Read More