Kadach aevu bane to? by VIKAT SHETH in Gujarati Short Stories PDF

કદાચ એવું બને તો?

by VIKAT SHETH in Gujarati Short Stories

એક અઠવાડિયા પહેલાં સરકારે જાહેર કર્યું કે અગામી મહીનાથી અનામતનો કાયદો નાબૂદ કરવામાં આવશે.અચાનક ભારતમાં દરેક રાજ્યોમાં તોફાનો ચાલુ થઈ ગયા. જે કેટેગરીના લોકો અનામતનો લાભ લેતા હતા એ લોકોએ બંડ પોકાર્યું હતું. જાહેર સંપત્તિની તોડફોડ ચાલુ કરી નાખી ...Read More