Court Marshal by Nikhilkumar in Marathi Biography PDF

कौर्ट मार्शल

by Nikhilkumar in Marathi Biography

मेजर जयसिंह राणा सैन्यातले एक मोठे अन रुबाबदार नाव , नावसारखे काम पण मोठे , लष्करी कारवायातील नेहमीच महत्त्वाचे योगदान निभावले होते। देश प्रेम तर त्याच्या रक्तात होते त्याच्या घराण्याची परंपरा होती प्रत्यक पिढीतील एक जण सैन्यात जाऊन आपले ...Read More