Santosh by siddhi chavan in Marathi Short Stories PDF

संतोस

by siddhi chavan in Marathi Short Stories

' खणखणीत आवाजात दोन टाळ्या वाजवुन संतोषने उजवा हात पुढे पसरला. डाव्या हाताने उगाचच पदराला चाळा करत, तिचे ते बायकी नखरे चालू झाले. " ओय्य चिकने, ए मामा चल दे दे फटाकसे! भोत दिनो के बाद आयी मै. चल ...Read More