જોકર - સ્ટૉરી એક લુઝરની - 14

by Mehul Mer Matrubharti Verified in Gujarati Classic Stories

જોકર – સ્ટૉરી એક લુઝરનીભાગ-14લેખક – મેર મેહુલ સુરત જવા માટે મેં બા-બાપુને મનાવી લીધા હતા.જ્યારે હું સુરત જવા નીકળ્યો એટલે બડીએ પહેલો પાઠ ભણાવ્યો, “જૈનીત,હવે તું કોલેજમાં આવી ગયો.અત્યાર સુધી તારા તોફાનો ...Read More