બુક રિવ્યુ શાંતનું - સિદ્ધાર્થ છાયા

by SUNIL ANJARIA Matrubharti Verified in Gujarati Book Reviews

શાંતનું - શ્રી સિદ્ધાર્થ છાયા.થોડા વખત પહેલાં આ નવલકથા ઇ બુકનાં સ્વરૂપે પુરી કરી.પહેલાં તો નામ જોઈ ભીષ્મ વાળા શાંતનુ ની ઇતિહાસ કથા હશે એમ માનેલું. આ એક નાગર યુવકની કથા એ જેવો છે એવો જ ચિતરતી , એની ...Read More