હેલુ નુ રોમાંચક સપનું - ભાગ ૫

by Parag Parekh in Gujarati Children Stories

દેવ ની વાત માની ને માયા એ કીધું કે આપડી મદદ એક જ કરી શકે છે અને તે છે હર્ષ. બધા હર્ષ ને મળવા તેના ઘરે પોહચી ગયા ને હર્ષ ને બધી વાત કહી. હર્ષ એક્દમ શાંત દેખાતો હતો ...Read More