હેલુ નુ રોમાંચક સપનું - ભાગ ૬

by Parag Parekh in Gujarati Children Stories

મણિ ને સૂરક્ષિત રાખવા માટે તેને કોઈ એવી જગ્યાએ રાખવો કે જ્યાં તેની સુરક્ષા થઈ શકે અને તેના માટે રાજકુમારી રત્ના ના મહેલ વધારે થી સારી જગ્યા બીજી કોઈ હોઈ જ ના શકે એટલે બધા ત્યાં મણિ લઈ ગયા. ...Read More