Mandir... Naame Bharat ! by Pankil Desai in Gujarati Philosophy PDF

મંદિર . . . નામે ભારત !

by Pankil Desai in Gujarati Philosophy

આ વખતનો મારો વિષય, ' રસોડું - એક આહાર મંદિર ' હતો. આ વિષયની પૂર્ણાહુતિ પર જ હતો , તે ત્યાં જ એક સુંદર વિચાર સ્ફૂર્યો.ઘરના રસોડા માટે મને 'આહાર મંદિર' થી નીચે એક શબ્દ પણ માન્ય નથી. આપણા ...Read More