pratishodh. - 11 by Kaamini in Gujarati Horror Stories PDF

પ્રતિશોધ - ૧૧

by Kaamini Matrubharti Verified in Gujarati Horror Stories

- “શું જોઈએ છે તારે? એને છોડી દે...”- “મારે...?? તું જોઈએ છે મોન્ટી... હા..હા...હા...પ્રતિશોધ જોઈએ છે... પ્ર...તિ...શો...ધ...”- “જુલી?”- “ઓળખી ગયો મને એમ? કહેવું પડે...ખૂબ સારો હસબન્ડ નીકળ્યો તું..?? તારી રૂપ ને તો હું હવે નહિ છોડું મોન્ટી....હા...હા...હા...હા...”- “પ્લીઝ રૂપને ...Read More