નિર્દોષ - તલાશ સત્યની - 6

by Urmi Chauhan Matrubharti Verified in Gujarati Detective stories

વિજય Dr. રાજીવને પોતની જગ્યાએ જવા કહે છે... વિજય હવે આ કેસ ના આરોપી ને કોર્ટ સામે લાવે છે..વિજય : આ કેસ નો મુખ્ય આરોપી જેને પડદા પાછળ રહીને પોતનો બદલો રવિ જોડે થી તેને મારી ને લીધો..રુબી ...Read More