Vasundharana vhala davla - 1 by Jesung Desai in Gujarati Book Reviews PDF

વસુંધરાના વ્હાલા દવલા - 1

by Jesung Desai in Gujarati Book Reviews

વસુંધરાના વહાલાં- દવલા..................................તેજુડી વાઘરણ અને અમરચંદ શેઠના એકના એક દીકરા પરતાપ વાણિયાના આડા સંબંધોની પેદાશ હોઠકટ્ટો ઝંડુંરિયો અનાથાશ્રમમાં ખાવાનું ન મળતા પોતાના પેટની આગને ઠારવા કૂતરીને ધાવવા જતા કૂતરીએ એના હોઠને બટકું ભર્યું !! અનાથાશ્રમમાં નિમણુક પામેલ શિખાઉ ડોક્ટરના ...Read More