જોકર – સ્ટૉરી એક લુઝરની – 62

by Mer Mehul Matrubharti Verified in Gujarati Classic Stories

જોકર – સ્ટૉરી એક લુઝરની ભાગ – 62 લેખક – મેર મેહુલ મિશન જોકર તેનાં છેલ્લાં તબક્કામાં હતું.એમાં પણ ત્રણ એરિયામાંથી યુવતીઓને સફળતાપૂર્વક બચાવી લેવામાં આવી હતી.હવે માત્ર જૈનીત અને તેની ટુકડીનું કામ બાકી હતું. (7 ...Read More