ધ કોર્પોરેટ એવીલ - પ્રકરણ-18

by Dakshesh Inamdar Matrubharti Verified in Gujarati Horror Stories

ધ કોર્પોરેટ એવીલપ્રકરણ-18 ઓફીસનો રેગ્યુલર સમય પુરો થયો હતો અને નીલાંગી શ્રોફની ચેમ્બરમાં પહોંચી. લગભગ બધોજ સ્ટાફ ઘરે જવા નીકળી ગયો હતો. ચીફ એકાઉન્ટન્ટ સોમેશ ભાવે હજી બેઠો હતો એ એનાં કોમ્યુટરમાં હજી કંઇક કામ કરી રહેલો. પ્યુન ત્રણમાંથી ...Read More