ધ કોર્પોરેટ એવીલ - પ્રકરણ-19

by Dakshesh Inamdar Matrubharti Verified in Gujarati Horror Stories

ધ કોર્પોરેટ એવીલપ્રકરણ-19 નીલાંગ ચાલાકીથી બંગલામાં ધૂસી ગયો અને સામાન પહોચાડવા મદદ કરવાનાં બહાને એણે ચાન્સ લઇ લીધો. મહારાજ અને ઘરનો નોકર મદદ કરવા માટે આવી ગયાં. મહારાજ બબડયો "તને આટલો સામાનનો ઓર્ડર આપ્યો છે તો માણસ એ પ્રમાણે ...Read More