ધ કોર્પોરેટ એવીલ - પ્રકરણ-29

by Dakshesh Inamdar Matrubharti Verified in Gujarati Horror Stories

ધ કોર્પોરેટ એવીલપ્રકરણ-29 અનુપસિંહ અને અમોલ બધી ધંધા-વ્યવહારની વાતો કરી રહ્યાં હતાં. અનુપસિંહ પરદેશ જતાં પહેલાં અમોલને બધી સૂચનાઓ આપી રહેલાં ક્યાં કેવી રીતે વ્યવહાર કરવો અને ક્યાં ધ્યાન રાખવુ બધું ઝીણવટથી સમજાવી રહેલાં એમણે અનિસાનાં સુસાઇડ નો કેસ ...Read More