ધ કોર્પોરેટ એવીલ - પ્રકરણ-30

by Dakshesh Inamdar Matrubharti Verified in Gujarati Horror Stories

ધ કોર્પોરેટ એવીલપ્રકરણ-30 શ્રોફની સૂચનાં પ્રમાણે નીલાંગી અને ભાવે બે સીક્યુરીટી સાથે 50 લાખ કેશ લઇને મર્સીડીઝમાં નીકળ્યાં બપોરનાં બે વાગ્યાં હતાં. થોડો ટ્રાફીક ઓછો હતો. ડ્રાઇવર કારનાં કાચમાંથી વારે વારે નીલાંગીને જોઇ રહેલો. નીલાંગી ગઇ તો હતી પણ ...Read More