ધ કોર્પોરેટ એવીલ - પ્રકરણ-31

by Dakshesh Inamdar Matrubharti Verified in Gujarati Horror Stories

ધ કોર્પોરેટ એવીલપ્રકરણ-31 નીલાંગી ઉચાટવાળાં ચહેરે ઓફીસની બહાર નીકળી નીલાંગને જલ્દી આવવા ફોન કર્યો. નવી બાઇક સાથે નીલાંગ સ્ટેશન પર આવ્યો નીલાંગીએ પર્સ ખોલીને કેશ બતાવી. નીલાંગ આશ્ચર્ય પામ્યો એનાંથી ના રહેવાનુ એણે પૂછ્યું "કોનાં છે ? ક્યાંથી લાવી ...Read More