Son and the sir pantagon. ages are unavailable - 15 by Nirav Vanshavalya in Gujarati Thriller PDF

Son and the sir pantagon. ages are unavailable - 15

by Nirav Vanshavalya Matrubharti Verified in Gujarati Thriller

સંઘ સમજાય છે કે કોઈ નો મેસેજ આવ્યો લાગે છે સંજના મોબાઇલને મોબાઇલ કેસમા જ રહેવા દે છે અને આલ્ફાબેટ ને ઝૉમ પર મૂકીને મેગનેફાઈન સાઇઝમાં વાંચે છે,તો તે ગૌતમ નો મેસેજ હતો. મેસેજ વાંચ્યા પછી સન બોલે છે ...Read More