Hurricane by anjana Vegda in Gujarati Poems PDF

ઝંઝાવાત

by anjana Vegda in Gujarati Poems

અહી કેટલીક કટાક્ષ રચનાં રજૂ કરું છું . આશા રાખું છું કે આપને પસંદ આવશે.❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ કટાક્ષ રચનાં.. ઝંઝાવાત અમથા અમથા એમ જ ક્યારેક વિચાર થાય છે જૂઠાણું અહીં ...Read More