કેસ નંબર - ૩૬૯, “સત્યની શોધ” પ્રકરણ : ૭

by Dr Hina Darji Matrubharti Verified in Gujarati Detective stories

કેસ નંબર - ૩૬૯, “સત્યની શોધ” ડો. હિના દરજી પ્રકરણ : ૭ કરણ રેસ્ટોરન્ટમાં આવી એક ખાલી ટેબલ પર બેસે છે અને નર્સને ઈશારો કરી ત્યાં આવવા જણાવે છે. નર્સ એક અંજાન પોલીસને પિતાની કઈ અસલિયત જાણવી છે ...Read More