House of Ghost - 2 by Ajay Shelke in Marathi Horror Stories PDF

घर भूतांचे - 2

by Ajay Shelke in Marathi Horror Stories

आज मला कंपनी तर्फे एक इथल्या एका कंपनमध्ये प्रेझेंटशन द्यायचं होत पण काल रात्री येणाऱ्या आवाजामुळे माझी झोप झाली नव्हती प्रेझेंटेशन सकाळी ११ ला होत. मी ८.३० पर्यंत सर्व आवरून घेऊन गाडी कढे गेलो पण जसा गाडी जवळ गेलो ...Read More