લોસ્ટેડ - 58 - છેલ્લો ભાગ

by Rinkal Chauhan Matrubharti Verified in Gujarati Horror Stories

લોસ્ટેડ 58 રિંકલ ચૌહાણ રયાન ગાડી લઈને આવ્યો એટલે તરત જીજ્ઞાસા એ જમણા હાથ નો અંગુઠો ઉપર કરી તેણી તૈયાર છે એવો ઈશારો કર્યો, જીજ્ઞાસા નો ઈશારો મળતાં જ આધ્વીકા તેની યોજના મુજબ રડવા લાગી. "રાહુલ આપણું બાળક, મને ...Read More