વસિયતનામું

by Real in Gujarati Horror Stories

આજે બધા ને મારા તરફથી પાર્ટી...મોજ કરો... તમે પણ યાદ કરશો કે હતો એક દિલેર જેણે તમને કેવી શાનદાર પાર્ટી આપી હતી....અશોક એકદમ પૈસા અને દારુ ના નશા માં બોલતો હતો... સંકેત : યાર તને ચડી ગઇ છે..આ બધાં ...Read More