રહસ્યમય દાનવ - ભાગ 1 - તે શું હતું - 3

by Dev .M. Thakkar Matrubharti Verified in Gujarati Horror Stories

3ત્યાંજ રંજન એક ઝટકા સાથે ઉઠ્યો. સવાર થઈ ગઈ હતી પણ તેના ચાલવા જવાનો સમય નીકળી ગયો હતો.આ બધું રંજનનું સપનું હતું.તે બ્રશ કરીને ધાબામાં ચાલવા ગયો, તે કલાક ચાલ્યો અને પછી ત્યાં ઘડીક બેસ્યો, ત્યાં શુભ ધાબામાં આવ્યો."તમે ...Read More


-->