પુસ્તક 'કાવ્ય પરિચય'- વિહંગાવલોકન

by SUNIL ANJARIA Matrubharti Verified in Gujarati Book Reviews

પુસ્તક 'કાવ્ય પરિચય' - વિહંગાવલોકનનવજીવન પ્રકાશનનું આ 1928માં લખાયેલું અને અનેક આવૃત્તિઓ બાદ 1960 માં ફરી પ્રકાશિત થયેલું પુસ્તક એક પુસ્તકમેળામાંથી મળેલું.કવિતાઓ કે ગીતો આપણી ભાષામાં ઘણાં છે ને ઘણાં ઉમેરાયે જાય છે. કવિતાઓ પણ મારી, આજે દાદા થયેલી ...Read More