ગોપ આભીર વિકા આપા ભરવાડે સિંહનું જડબું ચીરી નાંખ્યુ - ગોપ આભીર વિકા આપા ભરવાડે સિંહનું જડબું ચીરી ના

by કાળુજી મફાજી રાજપુત Matrubharti Verified in Gujarati Short Stories

ગોપ આભીર વિકા આપા ભરવાડે સિંહનું જડબું ચીરી નાંખ્યું..... ”ઓહો ! તને ખોટુંય તરત લાગી જાય, આ તો મને થયું કે આ દેરાણી આવે ઈ’ પેલા તમે વાઘ મારી ધાક જમાવી દેશો એટલે મારાથી બોલાય ગયું !” ભાભીએ વિકાને ...Read More