છત્રપતિ_શિવાજી મહારાજે વિદેશી હમલવાર અફજલ ખાન નુંપેટ ચીરી ને વધ કર્યો..

by કાળુજી મફાજી રાજપુત Matrubharti Verified in Gujarati Short Stories

૩૬૨ વર્ષ પહેલાં ૧૦ નવેમ્બર ૧૬૫૯ નાં દિવસે છત્રપતિ_શિવાજી મહારાજે વિદેશી હમલવાર ક્રૂર પાપી "અફજલ ખાન નું પેટ ચીરી ને" વધ કર્યો હતો... છત્રપતિ શિવાજી મહારાજે ક્રૂર મુગલ શાશન ના પાયા ધ્રુજાવી દીધા હતા,ચારે બાજુ અધર્મી પાપી ઓને ...Read More