ઈન્સ્પેક્ટર ACP - સસ્પેન્સ ક્રાઈમ થ્રીલર - 11

by Shailesh Joshi Matrubharti Verified in Gujarati Motivational Stories

ભાગ - ૧૧આગળનાં ભાગમાં આપણે જાણ્યું કે,સ્વર્ગસ્થ સીતાબહેન આચાર્યની, અધૂરી રહી ગયેલ બે ઈચ્છાઓમાંથી, પહેલી ઈચ્છાના અનુસંધાને, ગામની સ્કૂલમાં, ઓડીટોરીયમ બનાવવાનું કામકાજ તો ચાલુ થઈ ગયું છે, ને આજે..... સીતાબહેનની બીજી અધૂરી ઈચ્છા, તેજપુર ગામની પ્રાથમિક સ્કૂલનાં બાળકો, અને ...Read More