મોક્ષ - જીવનચક્રનો અંત કે પ્રારંભ

by Ketan Vyas Matrubharti Verified in Gujarati Philosophy

મોક્ષ - જીવનચક્રનો અંત કે પ્રારંભમોક્ષ જો અંત હોય તો આત્માને ફરી કોઈ પણ શરીરમાં પ્રવેશ કરી પૃથ્વી પર આવવાનું નથી થતું. હવે, જો બીજા કોઈ ગ્રહો પર અન્ય જીવો વસવાટ કરતા હોય તો તેમાંથી પણ મુક્તિ મળી જવાની ...Read More