ઈન્સ્પેક્ટર ACP - સસ્પેન્સ ક્રાઈમ થ્રીલર - 16

by Shailesh Joshi Matrubharti Verified in Gujarati Motivational Stories

ભાગ - ૧૬આગળનાં ભાગમાં આપણે જાણ્યું કે, ડોગ-સ્કવોડ, મીડિયા, તેમજ બે હવાલદાર, તેજપુર ગામમાં ગઈરાત્રે બનેલ ઘટના, ખૂન અને ચોરીનું પગેરું મેળવવા માટે, દરેક ટીમનાં અધિકારીઓ, પોતપોતાની રીતે સમગ્ર ઘટના સ્થળનું, બારીકાઈથી નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે.જ્યારે ઈન્સ્પેક્ટર ACP પણ, ...Read More