કાવ્ય અને ગઝલ સંગ્રહ - 6

by Tru... Matrubharti Verified in Gujarati Poems

*Please read this and rate it.......Have a great day******* *********** 1.ઈશ્ર્વર તને બધું આવડે ******************* ***************** બધું જ આપી ને ખાલી રાખતા આવડે... ઇશ્વર તને તો સાગર ને બાંધતા આવડે... તું ધારે ત્યારે વરસાવી શકે ધોધમાર વાદળ... બાકી તને ...Read More