OM - THE MAHAMANTRA by Hiren Manharlal Vora in Gujarati Philosophy PDF

ૐ વિષે વિશેષ જાણકારી

by Hiren Manharlal Vora Matrubharti Verified in Gujarati Philosophy

ૐ મહામંત્ર ની ઓળખ નો એક નાનો પ્રયત્ન ૐ પોતે જ એક મહા મંત્ર છે ૐ - થકી જીવન ૐ - થકી બ્રહ્માંડ નુ સર્જનૐ - થકી બ્રહ્માંડ નુ વિલય..ૐ - વગર મિથ્યા દુનિયા ૐ – અનંતનો નાદ,ૐ – ...Read More